Conferinţa ştiinţifică Savantul şi omul de cultură – Leonid CEMORTAN, prilejuită de împlinirea a 90 ani de la naştere.

A V I Z

Joi, 9 noiembrie a.c., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM organizează conferinţa ştiinţifică Savantul şi omul de cultură – Leonid CEMORTAN, prilejuită de împlinirea a 90 ani de la naştere.

Program

Ora 8.30-9.30 – Depuneri de flori la mormântul lui Leonid Cemortan (Cimitirul Central din Chişinău)

9.30-10.00 – Înregistrarea participanţilor la Conferinţă (Sala Argintie a Academie de Ştiinţe a Moldovei, Bl. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1)

10.00 – Deschiderea lucrărilor Conferinţei ştiinţifice Savantul şi omul de cultură – Leonid CEMORTAN

Moderator

Victor Ghilaş, dr.hab., directorul Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM

Cuvânt de salut

Acad. Gheorghe DUCA, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Monica BABUC, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Victor ŢVIRCUN, coordonator al Secţiei de Ştiinţe Umaniste şi Arte a AŞM

Alexandru GRECU, Preşedinte al Uniunii Teatrale din Moldova

 

În cadrul conferinţei va fi inaugurată o Expoziţie de carte

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media