Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil privind discutarea tezei de doctor elaborată de Vladimir Cravcenco

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil la specialitățile 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice, 651.02 – Teoria și istoria arhitecturii și 651.03 – Arte decorative din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM privind discutarea tezei de doctor in studiul artelor si culturologie „Grafica de carte pentru copii din Moldova (1945 – 2010)”, elaborată de Vladimir Cravcenco, conducator științific: Ludmila TOMA, doctor in studiul artelor, conferentiar cercetator.

Ședința Seminarului Științific de Profil va avea loc în data de 14 decembrie 2017, ora 13.00, biroul 538, Academia de Științe a Moldovei (Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 1).