Comunitatea științifică își exprimă durerea și compasiunea în legătură cu trecerea la cele veșnice a maestrului Vladimir CURBET

Comunitatea științifică își exprimă durerea și compasiunea în legătură cu trecerea la cele veșnice a maestrului Vladimir CURBET.

Aportul maestrului Vladimir CURBET la dezvoltarea culturii naționale și promovarea imaginii Republicii Moldova în lume este unul considerabil și apreciat de întreaga societate. A realizat cercetarea tradiției dansului popular, a descoperit particularități deosebit de valoroase pe care le-a aplicat în practică, astfel readucând în actualitate frumusețea dansului și a spiritului național.

Ascensiunea în cariera profesională, dar și pe calea promovării dansului popular, maestrul Curbet și-a început-o în anii 1949-1953 în calitate de conducător artistic al formației de dansatori amatori de la Casa raională de cultură Susleni, continuând în anii 1953-1957 să dirijeze coregrafic colectivul de dansuri populare din satul Caragaş, Slobozia.

În anul 1957 Vladimir CURBET își continuă activitatea coregrafică în calitate de pedagog-repetitor, iar în 1958 în calitate de conducător artistic şi prim-maestru de balet al Ansamblului Moldovenesc Academic de Stat de Dansuri Populare «Joc».

Apogeul măiestriei și al carierei artistice maestrul CURBET o atinge în această calitate de conducător al Ansamblului „Joc”, care a dus faima țării pe toate meridianele lumii și a fost admirat la numeroase prestații artistice de pe scene, filme, înregistrări etc. Vladimir CURBET a prezentat cu ansamblul «Joc» circa 10 000 de spectacole în peste 70 de țări.

Vladimir CURBET s-a afirmat în egală măsură în calitate de folclorist şi publicist: a înregistrat nenumărate melodii şi texte de cântece populare moldovenești, a publicat un şir de articole și studii referitoare la specificul, originea, istoria şi maniera de interpretare a dansului moldovenesc popular, la necesitatea păstrării şi dezvoltării creatoare a tradițiilor şi obiceiurilor populare moldovenești. Este autor al cărților antologice, adevărate enciclopedii vii: «La vatra horelor», «Promotori ai artei populare», «Tot cu cântecul mă mângâi», „Aşa-i jocul pe la noi» şi „La gura unei peșteri de comori». Artistul Poporului Vladimir CURBET a colectat mii de cântece şi melodii de jocuri populare pe care le-a lăsat moștenire posterității în cele 9 cărți ale sale.

A plecat în lumea celor drepți o personalitate eminentă a culturii naționale. În aceste zile triste ne aplecăm capul și ne reamintim de toate realizările Artistului Poporului și aportul acestuia la cultura națională.

 

Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM