MESAJ DE FELICITARE ADRESAT DOAMNEI SVETLANA PROCOP

 

Cu ocazia frumosului jubileu, sărbătorit pe 5 aprilie, colectivul Institutului Patrimoniului Cultural, îi urează doamnei Svetlana Procop, cu tot respectul „La mulți ani !”, alături de sentimentele de apreciere a muncii, pe care a depus-o pe făgașul etnologiei și filologiei, precum și în plan managerial.

În acest moment emoționant, oferit de onorabila aniversare menționăm că, de-a lungul anilor colectivul Institutului Patrimoniului Cultural privește cu respect la domnia sa, ca la o personalitate cu rezultate notabile în domeniul etnologiei și a filologiei. Printre realizările cele mai relevante sunt ciclul de monografii „Portrete literare”, precum și volumele de povești coordonate și editate într-o ținută poligrafică de excepție. Aceste realizări ale Domniei sale sunt un bun spiritual oferit societății care, valorificându-l, va aprecia adevărata lui valoare.

În calitate de manager, a dat dovadă de tenacitate și perseverență, făcând cu față provocărilor apărute pe parcurs. Centrul de Etnologie a oferit rezultate remarcabile, publicând numeroase monografii, articole și alte lucrări științifice importante. Demnă de remarcat este evoluția calitativă a Revistei de Etnologie și Culturologie, al cărei redactor șef este, publicație care și-a construit un nume respectabil în rândul revistelor științifice din țară. Acest lucru a fost posibil grație eforturilor depuse de Domnia sa, fapt pentru care îi mulțumim.

Îi urăm,  stimatei noastre colege ca toate lucrurile minunate, care i-au împlinit viața atât în domeniul profesional, cât și în universul spiritual, să cunoască o continuitate firească, la fel ca și toate faptele extraordinare, pe care le-a realizat în decursul anilor.

La mulți și fericiți ani !