Se anunţă susţinerea tezei de doctor în studiul artelor și culturologie. Pretendent: Axionova Nadejda

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în studiul artelor și culturologie.

Pretendent: Axionova Nadejda

Susținerea va avea loc la 9 iulie 2018, la ora 10, în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat D 22.654.01 – 03, abilitat cu dreptul de a organiza susținerile tezelor de doctor în studiul artelor și culturologie (Chișinău, str. Mateevici, nr.111, Sala senatului).

Autoreferatul tezei de doctor în studiul artelor și culturologie

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения и культурологии

Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения и культурологии