Se anunță susținerea tezei de doctor în istorie, specialitatea 613.01 – arheologie, pretendent Topal Denis

Se anunță susținerea tezei de doctor în istorie, specialitatea 613.01 – arheologie, pretendent Topal Denis

Tema: Spade și pumnale scitice din sec. VII–IV î. e. n. (sud-vestul Europei de est)